Sunpine Stäng

SunPine investerar 17 miljoner i befintlig fabrik

Pressmeddelande |2018-10-03

SunPine investerar 17 miljoner i en kapacitetsökning av befintlig fabrik.
– Vi har identifierat flaskhalsar som åtgärdas, vilket ger en kapacitetshöjning med cirka tio procent, berättar Magnus Edin, vd, SunPine.

Det hållbara bioraffinaderiet SunPine växer. De senaste fyra åren har SunPine löpande gjort investeringar i befintlig anläggning på mellan 20 till 40 miljoner.

Projekteringen av bygget av en andra produktionslinje pågår parallellt, en investering på 250 miljoner som ökar produktionen av talldiesel med cirka 50 procent. Våren 2020 kan den nya andra fabriken vara klar att tas i bruk, men redan i år sker en investering på 17 miljoner som innebär att kapaciteten i befintlig fabrik utökas med tio procent.

– Det handlar om en kapacitetsökning med cirka 10 000 kubikmeter talldiesel till per år. En ökning med tio procent. Så det är en betydande kapacitetsökning, konstaterar Magnus Edin, vd, SunPine och fortsätter:
– SunPines resa är en resa med ständiga förbättringar. När jag började 2013 låg vi på 15 ton i timmen, nu ska vi upp på 23 ton i timmen. På fem år har vi ökat kapaciteten med mer än 50 procent när denna investering är genomförd. Vi måste löpande investera för att trimma en anläggning i världsklass.

Investeringen i befintlig fabrik monteras på plats under ett planerat underhållsstopp i höst.
– Vi installerar tre värmeväxlare och två pumpar och modifierar en del av processutrustningen för att öka kapaciteten.
– Det är en investering på 17 miljoner som vi gör för att lösa den här kapacitetsökningen i befintlig fabrik. Med den här optimeringen och investeringen i en andra fabrik står vi väl rustade för att möta det ökande behovet av hållbara drivmedel, konstaterar Edin.

Högupplösta bilder:
 


För mer information:
Magnus Edin, vd, SunPine: 070-320 24 69

Om SunPine:
SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine tillverkar 100 miljoner liter talldiesel per år som reducerar utsläpp på 250 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 157 672 dieselbilar. SunPine omsätter 1,2 miljarder SEK. SunPine ägs av Kiram, Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.

For press releases in english, please go to our english homepage