Sunpine_produktfoton_2021_10-min

Bioolja

Hållbar värme från skogen

Vår bioolja är en grön eldningsolja. Biooljan är därför ett bra förnyelsebart alternativ till fossila eldningsoljor för industrin.

Biooljan har fler möjliga utvecklingsmöjligheter. Det finns tankar att använda den till produktion av bensin eller smörjningsoljor. I och med att den rymmer steroler finns det också möjligheter att utveckla kolesterolsänkande livsmedel eller läkemedel.

SunPine tillverkar cirka 50 000 ton bioolja per år.

Säkerhet

SunPine håller säkerheten högst och jobbar aktivt för att bygga Sveriges säkraste arbetsplats. Nedan kan du som kund eller leverantör ta del av de säkerhetsdata som gäller för vår bioolja.

Säkerhetsdatablad för bioolja

Frågor och svar om bioolja

Bioolja är ett samlingsnamn för grön förnybar olja som framställs av restprodukter från biomassa istället för ett fossilt ursprung.

Bioolja används som grön eldningsolja i exempelvis mesaugnar inom massaindustrin eller i pannor inom kraftvärmeverk. Bioolja har potential till att användas till så mycket mer som exempelvis utvinning av fettsyror, fettalkoholer, steroler, etc. 

Ja, bioolja är en förnyelsebar eldningsolja och är därför ett utmärkt alternativ till fossila bränslen.

Fler produkter

En råvara, många möjligheter

harts

Harts

Förädlas av våra kunder till lim, trycksvärta, tejp, färg och väglinjer bland mycket annat.

talldiesel

Talldiesel

Basen i preems Evolution Diesel, en gröna diesel. Vi leverarar varje år 150 miljoner liter talldiesel.