Sunpine Stäng

Bioolja

Vår bioolja är en grön eldningsolja. Biooljan är därför ett bra förnyelsebart alternativ till fossila eldningsoljor för industrin.

Biooljan har fler möjliga utvecklingsmöjligheter. Det finns tankar att använda den till produktion av bensin eller smörjningsoljor. I och med att den rymmer steroler finns det också möjligheter att utveckla kolesterolsänkande livsmedel eller läkemedel.

SunPine tillverkar cirka 50 000 ton bioolja per år.

Ladda ner vårt säkerhetsdatablad här