Sunpine_produktfoton_2021_06-min

Harts

Från olja till färg och trycksvärta

En grön hållbar harts framställd från tallolja. Vår harts används av våra kunder som råvara vid tillverkning av en mängd olika produkter. Vår kund Lawter använder till exempel vår harts för att tillverka trycksvärta.

Visste du att bärnsten är fossilt vegetabiliskt harts? Människor har använt harts i tusentals år, för att täta båtar, till färg och för att utveckla plaster.

Harts, från tyskans harz, är ett samlingsnamn för ett sekret från barrträd. Harts består av kåda, det vill säga olika safter som rinner ut ur ett träd.

Harts har många användningsområden, violinisten gör sin stråke sträv med harts. Hartsen blir också trycksvärta, lim, målarfärg och vita streck på vägen.

SunPine har kapacitet att tillverka cirka 24 000 ton harts årligen.

Säkerhet

SunPine håller säkerheten högst och jobbar aktivt för att bygga Sveriges säkraste arbetsplats. Nedan kan du som kund eller leverantör ta del av de säkerhetsdata som gäller för vår talloljeharts.

Säkerhetsdatablad för talloljeharts

Frågor och svar om harts

Harts består av kåda, det vill säga olika safter som rinner ut ur ett träd.  Människor har använt harts i tusentals år, för att täta båtar, till färg och för att utveckla plaster.

SunPine tillverkar harts från tallolja som sedan förädlas av våra kunder till bland annat trycksvärta.

Harts används som råvara av våra kunder för att tillverka en mängd olika sorters produkter, allt från lim, målarfärg till LP-skivor och trycksvärta.

Harts består av kåda. Trädet använder sig av kåda för att skydda sig mot insekts- och svampangrepp. SunPine förädlar däremot hartssyror från tallolja för att tillverka harts av hög kvalité.

När harts är i flytande form så har den en karaktäristisk lukt medan stelnat harts inte har någon direkt lukt att tala om. 

Du kan köpa mindre mängder harts på pysselbutiker, musikaffärer samt hos slöjd- och byggnadsvårdsbutiker.

Fler produkter

En råvara, många möjligheter

talldiesel

Talldiesel

Basen i preems Evolution Diesel, en gröna diesel. Vi leverarar varje år 150 miljoner liter talldiesel.