Sunpine Stäng

Harts

En grön hållbar harts framställd från tallolja. Vår harts används av våra kunder som råvara vid tillverkning av en mängd olika produkter. Vår kund Lawter använder till exempel vår harts för att tillverka trycksvärta.

Visste du att bärnsten är fossilt vegetabiliskt harts? Människor har använt harts i tusentals år, för att täta båtar, till färg och för att utveckla plaster.

Harts, från tyskans harz, är ett samlingsnamn för ett sekret från barrträd. Harts består av kåda, det vill säga olika safter som rinner ut ur ett träd.

Harts har många användningsområden, violinisten gör sin stråke sträv med harts. Hartsen blir också trycksvärta, lim, målarfärg och vita streck på vägen.

SunPine har kapacitet att tillverka cirka 24 000 ton harts årligen.

Ladda ner vårt säkerhetsdatablad här