Sunpine Stäng

Fjärrvärme

Hela vår verksamhet baseras på ett grundläggande hållbarhetstänk, från vår råvara som är en restprodukt från sulfatmassabruken till vår egen restprodukt, spillvärmen, som via Piteå Energi blir till fjärrvärme.

 

Vår fabrik är i grunden energieffektiv i sin konstruktion, processen kräver så väl uppmärmning som nedkylning. Den nedkylning som sker genererar varmt vatten som används till just fjärrvärme. Vår fjärrvärme kommer dels till användning som värme i vår egen anläggning, men via fjärrvärmenätet värms även andra större industrilokaler i regionen.

SunPine levererar cirka 1 500 000 kWh fjärrvärme årligen.