Tall-min

Tallolja

Från tallolja till parfym

SunPines levererar innovativa och hållbara produkter som baseras på tallolja, en hållbar restprodukt från massabruken. Från den skogliga biomassan gör vi talldiesel, bioolja, harts, terpentin och fjärrvärme.

Våra produkter når världsmarknaden i allt från Preems Evolutions diesel till väldoftande parfym.

Tallolja är kanske den mest mångsidiga av skogens alla produkter. Den används t.ex. vid framställning av biobränslen och den kan fraktioneras till mängder av ämnen med olika egenskaper. I framställningen av biobränslen hjälper tallolja till att minska koldioxidutsläppen avsevärt.

Tallolja ersätter ofta fossilbaserade ämnen. Överallt i vår vardag finns talloljan – i såpa, lim, tejp, fasad- och väggfärger och otaliga andra produkter. Tillsammans med våra ägare och kunder hittar vi fler användningsområden hela tiden.

Tillverkning

Råtallolja framställs från råtallsåpa, som utvinns från svartlut från sulfatmassaindustrin.Råtalloljan kommer från de så kallade extraktivämnena i vedråvaran och benämns råtallolja oavsett vilket vedslag råvaran består av.
Råtallolja utvinns genom att råtallsåpan separeras från svartluten i särskilda luttankar. Råtallsåpan behandlas sedan med svavelsyra för att de olika organiska syrorna ska återbildas. Omvandlingen från såpa till tallolja genomförs i allmänhet hos sulfatmassabruken medan vidareförädling görs vid andra enheter än hos bruken.

Råtallolja innehåller värdefulla kemiska substanser, som kan vidareförädlas genom destillation till olika komponenter som bränsle eller “gröna” kemikalier.

Säkerhet

SunPine håller säkerheten högst och jobbar aktivt för att bygga Sveriges säkraste arbetsplats. Nedan kan du som kund eller leverantör ta del av de säkerhetsdata som gäller för vår råtallolja.

Säkerhetsdatablad för råtallolja