Tall-min

Tallolja

Från tallolja till parfym

SunPines levererar innovativa och hållbara produkter som baseras på tallolja, en restprodukt från massabruken. Från biomassan gör vi talldiesel, bioolja, harts, terpentin och fjärrvärme.

Våra produkter når världsmarknaden i allt från Preems Evolutions diesel till väldoftande parfym.

Tallolja är kanske den mest mångsidiga av skogens alla produkter. Den används t.ex. vid framställning av biobränslen och den kan fraktioneras till mängder av ämnen med olika egenskaper. I framställningen av biobränslen hjälper tallolja till att minska koldioxidutsläppen avsevärt.

Tallolja ersätter ofta fossilbaserade ämnen. Överallt i vår vardag finns talloljan – i såpa, lim, tejp, fasad- och väggfärger och otaliga andra produkter. Tillsammans med våra ägare och kunder hittar vi fler användningsområden hela tiden.

Tillverkning

Råtallolja framställs från råtallsåpa, som utvinns från svartlut från massaindustrin. Råtalloljan kommer från de så kallade extraktivämnena i vedråvaran och benämns råtallolja oavsett vilket vedslag råvaran består av.
Råtallolja utvinns genom att råtallsåpan separeras från svartluten i särskilda luttankar. Råtallsåpan behandlas sedan med svavelsyra för att de olika organiska syrorna ska återbildas. Omvandlingen från såpa till tallolja genomförs i allmänhet hos sulfatmassabruken medan vidareförädling görs vid andra enheter än hos bruken.

Råtallolja innehåller värdefulla kemiska substanser, som kan vidareförädlas genom destillation till olika komponenter som bränsle eller “gröna” kemikalier.

Säkerhet

SunPine håller säkerheten högst och jobbar aktivt för att bygga Sveriges säkraste arbetsplats. Nedan kan du som kund eller leverantör ta del av de säkerhetsdata som gäller för vår råtallolja.

Säkerhetsdatablad för råtallolja

Frågor och svar om talljolja

Tallolja är en restprodukt som utvinns ur svartlut i massabruken. Det är ett samlingsnamn på de substanser som kommer från kådan. Andra ser det som en rest, vi ser det som en framtida produkt.

Hos Sunpine förädlas talloljan till råtalldiesel.

Råtallolja framställs från råtallsåpa, som utvinns från svartlut från sulfatmassaindustrin. Först avskiljs såpan från svartluten i lufttankar och dekanteras av. Råtallsåpan behandlas sedan med syra för att återgå till olika organiska syror – och produkten är vad som kallas råtallolja.

Tallolja tillverkas vid massabruken. Tallolja är deras restprodukt vid tillverkningen av massa.

SunPine utvinner i dagsläget talldiesel, bioolja, harts, terpentin med tallolja som enda råvara och restvärmen från processen säljs i form av fjärrvärme till konsumenter i området. Då tallolja är en mångsidig råvara så sker forskning för att ständigt hitta nya användningsområden tillsammans med våra ägare och kunder.

Fler produkter

En råvara, många möjligheter

talldiesel

Talldiesel

Basen i preems Evolution Diesel, en gröna diesel. Vi leverarar varje år 150 miljoner liter talldiesel.

harts

Harts

Förädlas av våra kunder till lim, trycksvärta, tejp, färg och väglinjer bland mycket annat.