Sunpine Stäng

Talldiesel

I Sverige ser vi långsiktigt på vårt hållbara skogsbruk. Under den 70 årig levnadscykel vet vi att skogen tar upp mest koldioxid då den är 20-40 år och för varje träd som fälls planteras två till tre nya träd. Vi använder sulfatmassabrukens restprodukt råtalloljan som råvara när vi processar fram vår unika talldiesel som via Preem blir världens enda Svanen-märkta diesel.

 

Talloljan som vi använder är en restprodukt från massaindustrin som via vår energieffektiva process ger oss vår unika talldiesel. En produkt som via Preem gett Sveriges bilister marknadens enda Svanen-märkta diesel. I dag producerar vi 100 miljoner liter talldiesel och det finns planer på expansion. Dagens leverans kan omsättas i den positiva klimateffekten att vi reducerar 250 000 ton fossilt koldioxidutsläpp per år. Det motsvarar 157 672 dieselbilars utsläpp per år.

Ladda ner vårt säkerhetsdatablad här