Verksamhetsbilder_våren_2021_08-min

Om oss

Alltid framför resten.

SunPine ligger steget före, har siktet mot framtiden och hållbarhet som drivkraft. Med innovation och ny teknik utvinner vi framtidens hållbara produkter genom att tillvarata restprodukter från industrin.

Välkommen till SunPine.

Vi investerar i människor för att utveckla framtiden

Vår vision är att utvinna förnyelsebara produkter för framtidens samhälle. Ur råtallolja, en restprodukt från massabruken, utvinner vi framför allt råtalldiesel, harts, terpentin och bioolja. Talldiesel är ett biobränsle med låga utsläpp av koldioxid och låg energiåtgång under produktens produktions- och livscykel. Harts är en råvara som används vid tillverkning av t ex tryckfärg och lim.

SunPine bildades 2006 och ägs av Sveaskog, Södra skogsägarna, Preem och Lawter. Med detta “dream team” som representerar hela produktionskedjan från idé, till råvara och färdig produkt går SunPine en ljus framtid till mötes.

SunPine är ett världsledande bioraffinaderi, där verksamheten är baserad på en svensk innovation och entreprenörs bedrift. SunPine är i dag en etablerad miljardindustri som bidrar till den gröna omställningen och en hållbar utveckling. SunPines affärsidé är kopplad till  att hjälpa våra kunder att bli mer hållbara: ”Med resterna från industrin gör vi det enkelt för våra kunder att skapa hållbara produkter att vara stolt över”.

Vår talldiesel reducerar nära 90 procent CO2 jämfört med vanlig diesel. Via Preem når den kunderna som Evolution Diesel. Genom den gröna dieseln reduceras varje år fossilbaserade koldioxidutsläpp från drygt 200 000 dieselbilar. Det är vi stolta över.

Målet är att genom fortsatt expansion öka produktionsvolymerna ytterligare och vara en stark pådrivande faktor i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Vi vill fortsätta skapa fler innovativa och hållbara produkter tillsammans med våra medarbetare och ägare. Därigenom kan SunPine bidra till att göra världen ännu lite bättre också i en nära framtid.

SunPines bioraffinaderi är till stor del fossilfritt i drift redan i dag. De producerade produkterna hjälper andra industrier att producera hållbara konsumentprodukter. SunPine bidrar dessutom till klimatnyttan genom att leverera grön energi i form av fjärrvärme till närliggande industrier.

skog med träd och texten resten är framtid

Vårt manifest

Alla tror vi på olika saker. Vissa av oss tror på ödet, vissa på gud. Och så är vi några som tror på Luleå hockey. Men det vi har gemensamt på SunPine är att vi tror på resten.

Vi tror att det är just resterna som kan ta oss in i framtiden på ett schysst sätt. För genom att ta till vara på restprodukter som annars hade
gått till spillo skapar vi förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Och det är vad som driver oss, varje dag.

Vi som arbetar på SunPine har alltid framtiden i periferin. Vi har förstått att vad vi gör idag påverkar vad vi gör imorgon. Därför är vi måna om vår omvärld och varandra. Vi är nyfikna på framtiden och gillar att tänka långsiktigt. Vi har också förstått att det bara fungerar om vi jobbar tillsammans.

Men vi är också ödmjuka för att ingen vet exakt vad framtiden håller. Och det tycker vi är en del av tjusningen. För kanske är det just det där som händer en vanlig tisdag som är nästa stora grej. Resten är framtid.

var-kultur

Vision

Resten är framtid

Affärsidé

Med resterna från industrin gör vi det enkelt för våra kunder att skapa hållbara produkter att vara stolt över

Mission

Med innovation och ny teknik utvinner vi framtidens hållbara produkter genom att tillvarata restprodukter från industrin