Verksamhetsbilder_våren_2021_08-min

Våra ägare

SunPine ägs av Sveaskog, Södra skogsägarna, Preem och Lawter. Med detta ”dream team” som representerar hela produktionskedjan från idé till råvara och färdiga produkter, ser SunPine framtiden an med stor tillförsikt.