sunpine-fabrik

Teknologi

Sunpines teknologi bygger på att omvandla restprodukten tallolja från massabruken till produkterna talldiesel, harts, terpentin och bioolja.

Det hållbara skogsbruket är Sveriges oljereserv. Trots att det avverkats fyra gånger den mängd skog Sverige hade för 100 år sedan så finns det i dag dubbelt så mycket stående volym skog. Det är resultatet av att det planteras två till tre träd för varje träd som fälls. Och skogsbruket har ökat kvalitén, träden är helt enkelt större.

Skogsindustrin levererar råvara till sågverk som försörjer byggindustrin med byggmaterial och till sulfatmassabruken som genererar råtalloljan, Crude Tall Oil, CTO, som är SunPines råvara.

Sulfatmassabrukens restprodukt råtallolja värms upp i SunPines unika fabriksprocess och ut ur den processen kommer fyra kemiska produkter – bioolja, terpentin, harts och talldiesel – och en bonus, restprodukten fjärrvärme.

SunPines talldiesel levereras till Preem som använder den för att tillverka världens första Svanenmärkta diesel, Preem Evolution Diesel. En diesel som har unika hållbara egenskaper tack vare talldieseln.

Våra produkter

En råvara, många möjligheter

tallolja

Tallolja

SunPines bioraffinaderi levererar hållbara produkter som baseras på tallolja, en restprodukt.

talldiesel

Talldiesel

Basen i preems Evolution Diesel, en gröna diesel. Vi leverarar varje år 150 miljoner liter talldiesel.

bioolja

Bioolja

Vi leverar grön eldningsolja till industri för bland annat uppvärming

harts

Harts

Förädlas av våra kunder till lim, trycksvärta, tejp, färg och väglinjer bland mycket annat.