sunpine-fabrik

Teknologi

SunPines teknologi bygger på att omvandla restprodukten tallolja från massabruken till produkterna råtalldiesel, harts, terpentin och bioolja.

SunPine har gått från att vara en idé till att bli ett företag som bidrar till en bättre värld och framtid. Resan har varit möjlig tack vare många engagerade och kunniga
människor med vilja och mod att våga skapa någonting nytt och unikt. Det har gjorts i motgångar och medgångar, med tro på medarbetare och möjligheter, med respekt för miljön och med naturen som förnybar resurs.

Det hela började dock med en molekyl som egentligen inte var meningen att hitta, och en idé som uppstod i samspelet mellan människor.

Sulfatmassabrukens restprodukt råtallolja värms upp i SunPines unika fabriksprocess och ut ur den processen kommer fyra kemiska produkter – bioolja, terpentin, harts och råtalldiesel – och en bonus, restprodukten fjärrvärme.

Resten är framtid.

Våra produkter

En råvara, många möjligheter

tallolja

Tallolja

SunPines bioraffinaderi levererar hållbara produkter som baseras på tallolja, en restprodukt.

talldiesel

Talldiesel

Basen i preems Evolution Diesel, en gröna diesel. Vi leverarar varje år 150 miljoner liter talldiesel.

bioolja

Bioolja

Vi leverar grön eldningsolja till industri för bland annat uppvärming

harts

Harts

Förädlas av våra kunder till lim, trycksvärta, tejp, färg och väglinjer bland mycket annat.