sunpine-produkter

Produkter

Hållbara produkter att vara stolt över

SunPines världsledande bioraffinaderi levererar innovativa och hållbara produkter som baseras på sulfatmassabrukens restprodukt tallolja. Och i grunden är det en råvara från vårt svenska skogsbruk som i sig självt är hållbart.

Våra produkter

En råvara, många möjligheter

talldiesel

Talldiesel

Basen i preems Evolution Diesel, en gröna diesel. Vi leverarar varje år 150 miljoner liter talldiesel.

harts

Harts

Förädlas av våra kunder till lim, trycksvärta, tejp, färg och väglinjer bland mycket annat.

tallolja

Tallolja

SunPines bioraffinaderi levererar hållbara produkter som baseras på tallolja, en restprodukt.

bioolja

Bioolja

Vi leverar grön eldningsolja till industri för bland annat uppvärming

Varför välja SunPine

fabrik
  • Tar vara på restprodukter.   Vi återvinner industriellt spill

  • Förnyelsebart.  För varje fält träd planteras två nya (Sverige)

  • 2:a generationens biobränsle  Produceras inte av livsmedel

  • Förstör inte åkermark.  Skogsmark förblir skogsmark

  • Minskar C02.  Minskar utsläppen med upp till 90%