Sunpine Stäng
Våra hållbara produkter

Produkter

SunPines världsledande bioraffinaderi levererar innovativa och hållbara produkter som baseras på sulfatmassabrukens restprodukt tallolja. Och i grunden är det en råvara från vårt svenska skogsbruk som i sig självt är hållbart. För varje träd som fälls planteras två till tre nya träd och i dag har Sverige dubbelt så mycket skog som vi hade för 100 år sedan. Våra produkter når världsmarknaden i allt från Svanen-märkt diesel till väldoftande parfym.