Sunpine Stäng
Vill du göra världen bättre?

Karriär

SunPine sysselsätter cirka 70 medarbetare idag. Befattningar som finns hos oss är bland annat processoperatör, underhålls- respektive produktionstekniker, projektledare, ekonom, laboratorieingenjör, administratör och processingenjör. Det är framför allt kunskaper inom processteknik och kemi/kemiteknik som vi vill knyta till oss på olika sätt. Då vi är ett förhållandevis nyetablerat företag (2006), växer vi både med avseende på produktion och personalstyrka. Här kan du hålla dig informerad om vilken sorts kompetens vi söker just nu, samt vilka möjligheter det kan finnas att göra ex-jobb hos oss.