Vi utvinner framtidens hållbara produkter genom att ta tillvara på restprodukter från industrin.

Varför välja SunPine?

Fabriksexteriör_2022_01 (5)
  • Tar vara på restprodukter. 

  • Förnyelsebart. 

  • 2:a generationens biobränsle 

  • Minskar utsläppen med upp till 90% (CO2) 

Våra produkter

En råvara, många möjligheter

http___sunpine.test_8000_wp-content_uploads_2021_07

Från tallolja till parfym

SunPine levererar innovativa och hållbara produkter som baseras på tallolja, en hållbar restprodukt från massabruken. Från råtalloljan gör vi råtalldiesel, bioolja, harts, terpentin och fjärrvärme.

Våra produkter når världsmarknaden i allt från Preems Evolutions diesel till väldoftande parfym.

Vi investerar i människor för att utveckla framtiden

Vår vision är att utvinna förnyelsebara produkter för framtidens samhälle. Ur råtallolja, en restprodukt från massabruken, utvinner vi framför allt talldiesel, harts och bioolja. SunPine bildades 2006 och ägs av Sveaskog, Södra skogsägarna, Preem och Lawter. Med detta drömgäng som representerar hela produktionskedjan från idé, till råvara och färdig produkt, ligger SunPine alltid framför resten.

Läs mer om oss

Siffror att vara stolt över

SunPine i siffror