Sunpine Stäng
Biodiesel

Eliminerar CO2 motsvarande 157 672 dieselbilar per år!

Skogen

Sveriges förnyelsebara oljereserv!

SunPine

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.

Nyheter

Produkter

Talldiesel

Basen i preems svanenmärkta gröna diesel. Vi leverarar varje år 100 miljoner liter.

Harts

Förädlas av våra kunder till lim, trycksvärta, tejp, färg och väglinjer bland mycket annat

Bio-olja

Vi leverar grön eldningsolja till industri för bland annat uppvärming.

Terpentin

Förädlas av våra kunder till produkter inom parfymindustrin.

Fjärrvärme

Vår egen restprodukt omhändertas och blir till fjärrvärme i Piteå

SunPine

Vi investerar i människor för att utveckla framtiden

Vår vision är att från ett hållbart skogsbruk utvinna förnyelsebara produkter för framtidens samhälle. Ur råtallolja, en restprodukt från pappersbruken, utvinner vi framför allt talldiesel, harts och bio-olja. Talldiesel är ett biobränsle med låga utsläpp av koldioxid och låg energiåtgång under produktens produktions- och livscykel. Harts är en råvara som används vid tillverkning av t ex tryckfärg och lim. SunPine bildades 2006 och ägs av Sveaskog, Södra skogsägarna, Preem, KIRAM och Lawter. Med detta "dream team" som representerar hela produktionskedjan från idé, till råvara och färdig produkt går SunPine en ljus framtid till mötes.

Verksamheten i siffror

1,2miljarder i omsättning
57 anställda
110jobb skapade i regionen
100 miljoner liter talldiesel per år
250 tusen ton CO2 reduceras per år
95%fossilfria i fabriken

På Preem kallar vi det Från tall till tank eftersom vårt "Well", och huvudsakliga råvara vid framställningen av biodrivmedel, är tallolja.

Sagt av kund

Åsa Håkansson, Utvecklingsingenjör, Preem

Vi har velat förenkla för våra kunder på olika sätt, till exempel genom Svanen-märkning av diesel så att det blir enkelt att göra ett bra miljöval.