Sunpine Stäng
SunPine

Ett världsledande bioraffinaderi!

Talldiesel

Eliminerar CO2 motsvarande 200 000 dieselbilar per år!

Skogen

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.

Nyheter

Produkter

SunPine

Vi investerar i människor för att utveckla framtiden

Vår vision är att från ett hållbart skogsbruk utvinna förnyelsebara produkter för framtidens samhälle. Ur råtallolja, en restprodukt från pappersbruken, utvinner vi framför allt talldiesel, harts och bioolja. Talldiesel är ett biobränsle med låga utsläpp av koldioxid och låg energiåtgång under produktens produktions- och livscykel. Harts är en råvara som används vid tillverkning av t ex tryckfärg och lim. SunPine bildades 2006 och ägs av Sveaskog, Södra skogsägarna, Preem och Lawter. Med detta "dream team" som representerar hela produktionskedjan från idé, till råvara och färdig produkt går SunPine en ljus framtid till mötes.

Verksamheten i siffror

1,5miljarder i omsättning
73anställda
110jobb skapade i regionen
110 miljoner liter talldiesel per år
275 tusen ton CO2 reduceras per år

På Preem kallar vi det Från tall till tank eftersom vårt "Well", och huvudsakliga råvara vid framställningen av biodrivmedel, är tallolja.

Sagt av kund

Åsa Håkansson, Utvecklingsingenjör, Preem

Vi har velat förenkla för våra kunder på olika sätt, till exempel genom Svanen-märkning av diesel så att det blir enkelt att göra ett bra miljöval.