David_Öquist_Sunpine_våren_2021_02-min

Hållbara produkter att vara stolt över

Våra kontaktpersoner

Produktionschef

David Lundman

+46 911 23 28 00 david.lundman@sunpine.se

Strategichef

Pernilla Kearney

0911-23 28 00 pernilla.kearney@sunpine.se

HR Chef

Karin Forsmark

070-338 64 34 karin.forsmark@sunpine.se

Utvecklingschef

Valeri Naydenov

+46 911 23 28 00 valeri.naydenov@sunpine.se

Hållbarhetschef

Eva Wuopio

+46 911 23 28 00 eva.wuopio@sunpine.se

Sales & Supply Director

Linus Romfelt

+46 911 23 28 00 linus.romfelt@sunpine.se

Ekonomichef

Per Jervfors

+46 911 23 28 00 per.jervfors@sunpine.se

Projektchef

Johan Lundbäck

+46 911 23 28 00 johan.lundback@sunpine.se

Ring, maila eller boka in ett möte

Här finns vi

Box 76, SE-941 22 Piteå, Sweden
Telefon: +46-911-23 28 00
E-mail: info@sunpine.se
Besöksadress: Sunpine AB, Cisternvägen 53, 941 43 Piteå

Visselblåsning

All vår verksamhet ska kännetecknas av hög etisk standard varpå vi är mycket måna om att missförhållanden upptäcks och att åtgärder vidtas snarast.
Vi uppmanar därför dig som misstänker att det föreligger missförhållanden att rapportera detta i vår Visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis, men meddelandet ska lämnas i god tro.

Vad kan man rapportera?
Missförhållandet ska ha ett Allmänintresse. Dvs misstankarna om att missförhållanden föreligger ska angå en vidare krets vilket betraktas som allmänheten och samhället i stort. Till missförhållanden hör sådant som består av direkta handlanden eller underlåtenheter, oavsett om det är uppsåtligt eller på grund av oaktsamhet.

Du kan välja att rapportera dina misstankar anonymt eller med kontaktuppgifter. Vi uppmanar dock att du anger ditt namn och kontaktuppgifter för att vi ska kunna genomföra en så bra utredning som möjligt. Inom sju dagar får du en bekräftelse på mottaget ärende och du erhåller återkoppling om hur ärendet hanteras inom tre månader.

Utredningen är strikt konfidentiell och hanteras med största varsamhet.

Berätta, vi uppskattar det!