September 29, 2023

Pressmeddelande

SunPine förstärker ledningsgruppen med nya spetskompetenser!

Samhällets omställning och expansionen i Norrbotten innebär stora möjligheter men också nya utmaningar både för SunPine och för hela branschen. För att möta de nya förutsättningarna och samtidigt skapa en tydlighet framåt har Pernilla Kearney anställts som strategichef, Eva Wuopio som hållbarhetschef och Karin Forsmark som HR-chef. Alla tre kommer att ingå i ledningsgruppen.

På bilden från vänster; Pernilla Kearney, Karin Forsmark, Eva Wuopio

 

Pernilla Kearney har lång erfarenhet av att jobba med frågor som rör hållbarhet och kommunikation. Både som anställd och i egna bolag. Som strategichef kommer Pernilla Kearney att ansvara för att hålla ihop bolagets olika strategier.

– Det förändrade läget på marknaden gör att vi i första hand ser behov av att ta fram strategier för hållbarhetsarbetet, men också för marknad och kommunikation. Frågorna hänger tätt ihop och jag ser fram emot att få starta ett arbete där vi integrerar de båda delarna i en gemensam plan framåt, säger Pernilla Kearney.

Eva Wuopio har tidigare arbetat som kvalitet, miljö och säkerhetschef inom SunPine men går nu till en ny roll som hållbarhetschef.

– Hållbarhet har varit en kärnfråga för SunPine sedan start eftersom vår affär i grunden bygger på att förlänga livscykeln hos restprodukter från massaindustrin. Det känns positivt att vi nu lägger in en ytterligare växel för att fullt ut integrera hållbarhetsarbetet i vår verksamhet. Det är en spännande resa vi har framför oss, säger Eva Wuopio.

Karin Forsmark har jobbat med HR-frågor i många år. Senast kommer hon från rollen som organisationskonsult med fokus på organisations-och ledarskapsutveckling.

– Vårt fokus inom HR-området ligger på att vässa strategierna inför det mångfalds och inkluderingsarbete som vi startar efter årsskiftet. Det är en del av arbetet med vår framtida kompetensförsörjning och det går hand i hand med hållbarhetsarbetet som nu påbörjas, säger Karin Forsmark.

 

På bilden från vänster; Pernilla Kearney, Karin Forsmark, Eva Wuopio

 

Fakta SunPine
SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine processas in i Preems produkt Evolution Diesel. Bolaget som är placerat i Piteå och Luleå har 85 anställda. SunPine ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.

 

____________________

För mer information: David Öquist +46 911 23 28 00, david.oquist@sunpine.se