November 29, 2023

Pressmeddelande

Gemensam satsning för att öka kunskaperna om hur klimakteriet påverkar arbetslivet.

Med gemensamma krafter vill SunPine och Kreativgruppen öka förståelsen och kunskaperna om hur klimakteriet påverkar arbetslivet. Därför satsar nu bolagen på en grundutbildning för chefer, ledare och medarbetare. Föreläsare är Klimakteriecoach Åse Borgeryd som även jobbar med idrott och kvinnlig hälsa.

Studier som gjorts på sambandet mellan klimakteriet och kvinnors arbetsliv visar att både arbetsförmåga och relationer till kollegor och chefer kan påverkas.
Två av tre kvinnor upplever besvär i samband med klimakteriet och var fjärde kvinna uppger att det påverkar hennes arbetsförmåga, prestation, motivation samt relationer på arbetsplatsen på ett negativt sätt. Något som i sin tur kan leda till att kvinnorna behöver dra ner på arbetstiden eller i värsta fall lämna arbetsplatsen om de inte får rätt stöd.
För arbetsgivaren innebär minskad produktivitet och en ökning av antalet sjukskrivningsdagar högre kostnader. Det finns därför ekonomiska skäl till att lyfta frågan om klimakteriet i relation till arbetsplatsen, men också humanitära skäl som handlar om varje medarbetares hälsa och välmående.
– Det här är något som uppmärksammats i våra ledningsgrupper. Både jag och David kände att ju bättre våra organisationer blir på att förstå och stötta de som drabbas av olika symtom kopplat till klimakteriet desto bättre fungerar vi som arbetsplats och arbetsgivare. Vi behöver bli bättre på att prata om klimakteriet för det berör verkligen alla, direkt eller indirekt, säger Joakim Hedqvist, verksamhetschef NORD vid Kreativgruppen.
– Att vi som arbetsgivare satsar på att behålla kvinnor på arbetsplatsen under klimakteriet säkerställer att vi inte går miste om arbetskraft med värdefull kompetens och talang, menar David Öquist, VD SunPine.
– Vårt mål med den här satsningen är att hjälpa chefer och medarbetare att lättare identifiera situationer i det dagliga arbetet som kan uppstå i samband med klimakteriebesvär, fortsätter David Öquist.
Under tisdag 28 november genomfördes det första utbildningstillfället.

– Det här var ett riktigt bra initiativ och en ögonöppnare för oss. Vi kommer att bjuda in våra samarbetspartners och kunder till en gemensam föreläsning i december, för att även sprida den här kunskapen inom våra nätverk, avslutar Joakim Hedqvist.

Kontaktpersoner
För mer information välkommen att kontakta Joakim Hedqvist, 070-322 99 00, joakim.hedqvist@kreativgruppen.se eller David Öquist, 0911-23 28 00, david.oquist@sunpine.se

————————————————————————————————————————

Fördelar för arbetsgivaren med ökade kunskaperna om klimakteriet:
– Skapa ett ökat välmående och högre produktionsförmåga hos medarbetare.
– Attrahera samt behålla kvinnor på arbetsplatsen över tid.
– Säkerställa ett hållbart och längre arbetsliv.
– Möjlighet att stärka arbetsgivarmärket och bli en attraktiv arbetsgivare.

Om Kreativgruppen
Kreativgruppen är en fullservicebyrå som erbjuder alla tjänster inom kvalificerad ekonomiadministration för ägarledda företag. Kunderna finns inom olika branscher och bolagsformer. Kontor finns i Luleå, Falun, Sigtuna och Stockholm. Antalet anställda är totalt 40, varav 32 är kvinnor. kreativgruppen.se

Om SunPine
SunPine är idag ett världsledande bioraffinaderi som levererade sina första droppar 2010. Bolaget som är placerat i Piteå och har 82 anställda, varav 30 är kvinnor. sunpine.se

Foto: Från vänster David Öquist, Åse Borgeryd, Joakim Hedqvist.
Fotograf: Lina Hörnemalm