Sunpine Stäng
Från skog till grön diesel och harts

Teknologi

Tallolja är en restprodukt från pappersindustrin, sulfatmassabruken. Talloljan är basen i framställningen av SunPines förnyelsebara produkter.

Det hållbara skogsbruket är Sveriges oljereserv. Trots att vi avverkat fyra gånger den mängd skog vi hade för 100 år sedan så har vi i dag dubbelt så mycket stående volym skog. Det är resultatet av att vi planterar två till tre träd för varje träd vi fäller. Och skogsbruket har ökat kvalitén, träden är helt enkelt större.

Skogsindustrin levererar råvara till sågverk som försörjer byggindustrin med byggmaterial och till sulfatmassabruken som genererar råtalloljan, Crude Tall Oil, CTO, som är SunPines råvara.

Sulfatmassabrukens restprodukt råtallolja värms upp i SunPines unika fabriksprocess och ut ur den processen kommer fyra kemiska produkter – bioolja, terpentin, harts och talldiesel – och en bonus, restprodukten fjärrvärme.

SunPines talldiesel levereras till Preem som använder den för att tillverka världens enda Svanenmärkta diesel, Preem Evolution Diesel. En diesel som har unika hållbara egenskaper tack vare talldieseln.