Sunpine Stäng
Från skog till grön diesel och harts

Teknologi

Tallolja är en restprodukt från massa- och pappersindustrin. Den är basen i framställningen av SunPines förnyelsebara produkter. Vi tillverkar två huvudprodukter:

 

 

Här förädlas talloljan, fraktioneras och destilleras

Enkelt beskrivet så separeras råtalldiesel, harts och bioolja/tallbeckolja ur talloljan.
Råtalldieseln som utvinns är av hög kvalitet med högt cetantal (cetantalet kan jämföras med oktantalet för bensin). Det unika i SunPines tillverkningsprocess är fraktioneringen av råtalloljan och efterbehandlingen till högkvalitativ diesel. Båda stegen har hög energieffektivitet.
Biprodukten bioolja/tallbeckolja är också ett förnyelsebart bränsle som kan ersätta fossila eldningsoljor.
Från den resterande biprodukten kan ytterligare värdefulla komponenter komma att utvinnas senare. Exempelvis är växtsteroler, beta-sitosterol, en ingrediens både i kolesterolsänkande livsmedel och hormonbaserade läkemedel.

Detta händer efter utvinningsprocessen

Vid Preems raffinaderi i Göteborg processas råtalldieseln ytterligare genom behandling med vätgas under högt tryck till ett högkvalitativt dieselbränsle.
Den färdiga hartsen lagras i uppvärmda containers. Den hålls varm under transporten för att undvika att den stelnar, något som annars skulle innebära tidsödande och energikrävande återuppvärmning när den ska användas i kundernas processer.
SunPines fabrik i Piteå är den första anläggningen av detta slag i världen. När bränsleprodukten kom ut på marknaden under 2010 var det världspremiär för andra generationens diesel drivmedel från skogsråvara.

Sunpine är först i världen med att producera grön diesel från skogsråvara i industriell skala.

Innovatör är kemisten och civilingenjören Lars Stigsson som dessutom genom sitt bolag Kiram är delägare i SunPine AB.