sponstrig-cover

Vårt bidrag

Sponsringspolicy

För oss på SunPine är det viktigt att alla ska få samma förutsättningar att förverkliga sina drömmar.

En medvetet ojämställd strategi

För att få en jämnare fördelning av medel har vi som bolag valt att engagera oss genom att stötta föreningar och individer som satsar på att utveckla och bedriva en kvalitativ dam- och ungdomsverksamhet.

Ojämställt kan tyckas, men vi gör det för att skapa jämställda förutsättningar och lika möjligheter att bedriva idrott och annan fritidsaktivitet. Genom vår sponsring stärker vi vårt varumärke och skapar stolthet hos våra medarbetare.

Ansök om sponsring

Vår sponsring ska:

  • Vara riktad mot dam- eller ungdomsidrott
  • Vara lokalt förankrad
  • Vara i linje med våra värderingar; Hållbarhet, Engagemang och respekt
  • Stärka vårt varumärke och skapa en positiv bild av vårt engagemang och budskap
  • Stå i proportion till motprestationen

 

Vi sponsrar inte:

  • Politiska eller religiösa organisationer
  • Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller generera negativ publicitet.

 

Engagemang:

Vår sponsring ska innehålla en pott för våra anställda att fördela.

Ansökan om sponsring:

Ansökan om sponsring ska göras via mejl till: lina.hornemalm@sunpine.se  Vår fastlagda budget för sponsring är begränsad vilket innebär att ett urval måste göras bland inkomna ansökningar. Beslut om sponsring tas löpande och meddelas skriftligt till alla inkomna ansökningar.

Vi förbehåller oss rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsringssamarbete.

 
Ansök om sponsring