Veronica 230828

Hållbarhetssamordnare

Veronica Isaksson

SunPine värnar om att livet utanför jobbet ska fungera och cheferna är väldigt stöttande på många sätt.

Veronica har arbetat på SunPine sedan 2012. Började som logistiker och jobbar numera med hållbarhet.

– Jag utmanas och motiveras av mitt arbete och har fantastiska kollegor.

Kan du berätta lite kort om vad det är du gör på SunPine.

Jag jobbar på avdelningen för Kvalitet, Miljö och Säkerhet som Hållbarhetssamordnare. Mina fokusområden är växthusgasberäkningar, lagefterlevnad och att vi uppfyller våra hållbarhetscertifieringar. Bistår även i utredningar kring arbetsmiljö och miljörelaterade frågor inom företaget.

Vad är det med ditt jobb på SunPine som motiverar dig?

Framför allt för att jag känner att mitt arbete gör skillnad och är för en god sak. Jag ställs ofta inför utmaningar i mina arbetsuppgifter, vilket jag personligen gillar, kan vara det som gör mig motiverad i mitt arbete. Motivationen går alltid i vågor, speciellt när man har varit på ett företag under en längre tid. Men tack vare engagerade och lyhörda medarbetare så hjälper vi varandra att hålla motivationen uppe.

Hur skulle du beskriva arbetsmiljön?

På SunPine har vi ett högt säkerhetstänk vilket också avspeglar sig i vår statistik över olyckor och tillbud. De senaste åren har vi dessutom lagt stor fokus på trivseln, arbetsklimatet samt hur vi beter oss mot varandra. Detta tycker jag har gett fina resultat vilket också siffrorna i vår senaste medarbetsundersökning visade.

Och stämningen mellan kollegorna, hur är den?

Tycker den är väldigt bra. Vi respekterar och bryr oss om varandra.

Om någon var nyfiken att börja jobba på SunPine och frågade dig hur det var, vad skulle du säga då?

Har fått den frågan många gånger och säger som jag alltid har sagt: På SunPine har man stora möjligheter att få utvecklas i vilken befattning man än söker till. Företagets vilja att låta sina medarbetare utvecklas är stor. Är man som person engagerad, öppen för nytänkande, kreativ och törs ifrågasätta för ökad förståelse så blir man väl omhändertagen. SunPine värnar även om att livet utanför jobbet ska fungera och cheferna är väldigt stöttande på många sätt.

Övrigt 

SunPine är ett ungt företag och har så som många andra växande företag också stundvis haft växtvärk i organisationen. Är glad över att se att vi lyckats rida ut många av de stormar som varit och ser med stor tillförsikt an det som komma skall. Företaget i stort och även våra planer för vidare utvecklig av fler hållbara produkter i framtiden känns spännande och utmanande.