September 21, 2020

Pressmeddelande

SunPine och Wibax skriver nytt samarbetsavtal

Som ett led i SunPines fortsatta expansion har Sunpine tecknat avtal tillsammans med Wibax om investeringar i ökad lagringskapacitet för tallolja.
En tank på 18 000 m3 färdigställs vid SunPines anläggning i Piteå för att lagra tallolja, en miljövänlig restprodukt från skogen. Tanken beräknas vara klar under första halvåret 2021.

SunPine fortsätter även sin satsning på ökad lagringskapacitet av tallolja i Norrköping.  En ny tank för tallolja kommer att byggas och beräknas vara klar under sista kvartalet år 2021. Detta fördubblar lagerkapaciteten i Norrköping mot idag.
Vi förlänger även vårt nuvarande transportsamarbete med Wibax. Det är oerhört viktigt för oss med effektiva transportflöden och vi fortsätter jobba hållbart och att maximera returtransporterna.

Linus Romfelt, Logistikchef
”Vi är glada att tillsammans med Wibax möjliggöra utökad lagringskapacitet i samband med vår pågående investering för en ökad produktionsvolym”

Magnus Sundström, VD Wibax Logistics AB
”Vi är väldigt glada att vi har fått ett förnyat förtroende som logistikpartner och kan fortsätta leverera tallolja med en miljövänlig och effektiv logistiklösning”
Läs mer på Wibax webb: https://wibax.com/wibax-utokar-sitt-samarbete-med-sunpine/

Läs också om Sunpines nya fabrik: https://www.sunpine.se/pressmeddelande/sunpines-nya-fabrik-ar-redo-att-leverera/