August 10, 2022

Aktuellt

SunPine får toppbetyg av EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete 🤩

Ett av SunPines mål är att vara en stark pådrivande faktor i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Vi vill fortsätta skapa fler innovativa och hållbara produkter tillsammans med våra medarbetare och ägare. Därigenom kan vi bidra till att göra världen ännu lite bättre också i en nära framtid.

Det oberoende undersökningsbolaget EcoVadis utvärderar, betygsätter och rangordnar hur företag arbetar inom fyra teman: miljö, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara inköp. Varje år granskar EcoVadis mer än 90 000 företags hållbarhetsarbete i över 200 sektorer och 160 länder.

Metoden som används bygger på internationella CSR standarder som GRI (Global Reporting Initiative), UN Global Compact och ISO 26000.

Vi är stolta och glada över toppbetyget och fortsätter vår resa mot en hållbarare värld.