Sunpine Stäng

SunPine och Wibax skriver nytt samarbetsavtal

Pressmeddelande |2020-09-21

Som ett led i SunPines fortsatta expansion har avtal tecknats tillsammans med Wibax om investeringar i ny lagringskapacitet.
En tank på 18 000 m3 färdigställs vid SunPines anläggning i Piteå för lagring av tallolja och denna beräknas vara klar under första halvåret 2021.

Vidare fortsätter SunPine sin satsning på utökad lagringskapacitet i Norrköping.  En ny tank för tallolja kommer att byggas och beräknas vara klar under sista kvartalet år 2021. Detta fördubblar lagerkapaciteten i Norrköping mot idag.
Vi förlänger även vårt nuvarande transportsamarbete med Wibax. Det är oerhört viktigt för oss med effektiva transportflöden och vi fortsätter jobba hållbart och att maximera returtransporterna.

Linus Romfelt, Logistikchef
”Vi är glada att tillsammans med Wibax möjliggöra utökad lagringskapacitet i samband med vår pågående investering för en ökad produktionsvolym”

Magnus Sundström, VD Wibax Logistics AB
”Vi är väldigt glada att vi har fått ett förnyat förtroende som logistikpartner och kan fortsätta leverera tallolja med en miljövänlig och effektiv logistiklösning”