February 13, 2023

Aktuellt

Nominerade till Hållbarhetspriset 2022

Med stolthet presenterar vi årets nominerade!

De nominerade till Årets hållbarhetspris är:

Hållbarhet och hjärta! Café på Bit är en mötesplats där både medarbetare och besökare känner en trygghet och tillhörighet. Här möts människor inte bara för att fika eller spela utan också för att få vara sig själva i en miljö där alla är välkomna.

Biologisk mångfald och hållbarhet! BeeAtWork arbetar för en mer hållbar värld och vill genom utbildning och bi-fadderskap (genom uthyrning av bikupor) öka kunskapsnivån och intresset för våra så viktiga bin. Att arbeta med att öka mängden av lokalt producerad honung för att gynna och stärka Sveriges självförsörjningsgrad.

Hållbarhet som känns! PMU vision och dröm om en värld fri från fattigdom, hunger, förtryck och våld med fokus på fred, jämställdhet och demokrati. Här får saker och ting ett andra liv och är även en träffpunkt för många människor i olika åldrar.  Tillsammans gör man skillnad och viljan att skapa en bättre värld.

Klicka på namnet för att läsa mer om företaget.

I samarbete med:

Piteå Business Awards