October 9, 2019

Pressmeddelande

Hans Majestät Konungen besökte SunPine

Hans Majestät Konungen besökte SunPine. Bränslebytet till klimatsmarta alternativ som talldiesel engagerar.
– Det här är viktigt för framtiden, menade kung Carl XVI Gustaf.

Det var en technical visit lite utöver det vanliga som ägde rum på SunPines bioraffinaderi onsdagen den 9 oktober. Hans Majestät Konungen besökte SunPine och tillsammans med landshövdingen Björn O. Nilsson och hans följe fick de en presentation och rundvandring på fabriken ledsagade av bland annat SunPines vd Magnus Edin. Hans Majestät Konungen ställde många engagerade frågor kring hållbarhetsarbetets olika utmaningar.

Intresse och engagemang

– Det är många olika viljor redan kring skogsbruket, en del vill fokusera på produktion, en del vill bevara gammal skog. Det gäller att hitta en bra balans där, konstaterade Kungen.
När utvecklingschef Valeri Naydenov presenterat den kemiska processen bakom SunPine konstaterande Hans Majestät:
– Det måste vara väldigt komplext att hantera alla patent och att säkra de tekniker ni utvecklat.

Magnus Edin, vd, SunPine:
– Det är mycket uppskattat att Hovet hör av sig och vill besöka SunPine. Hans Majestät Konungen visade såväl intresse som engagemang för vår verksamhet och den talldiesel vi producerar. Hans Majestät var väl insatt och ställde frågor om allt från omställningen till hållbara biobränslen till ett hållbart skogsbruk. Det var ett bra samtal om de utmaningar som finns och våra investeringar inför framtiden.

Viktigt för framtiden

Hans Majestät Konungen tog del av investeringsbesluten och fakta om den andra fabriken som planeras att tas i bruk 2020. Under rundvandringen i fabriken, som leddes av produktionschef Jonas Vinbland von Walter, tog Kungen även tillfälle att tala med media om sitt intresse för just SunPine och nya hållbara innovationer.

– Ungdomarna och Kronprinsessan är väldigt intresserade. Hon har varit hit för ett antal år sedan, så hon tar åt sig sådant här. Hon är lika intresserad som jag och har förstått att det här är viktigt för framtiden, konstaterade Hans Majestät Konungen.

Resan till Norrbotten gick under hållbarhetstema och rymde även besök på Markbygdens vindkraftsanläggning, det stora projektet kring Hybrit och Luleå tekniska universitet.