October 17, 2022

Aktuellt

Innovation och framtidstro – så ser samarbetet ut mellan SunPine och Södra

Vi ställde tre snabba frågor om framtiden till SunPines VD David Öquist och Catrin Gustavsson, chef för Innovation och Nya affärer på Södra och styrelseordförande på SunPine. Är du nyfiken på svaren?

Vart är ni på väg inom innovation? 

Catrin: Södras innovationsarbete fokuserar alltid på att skapa mesta möjliga värde från varje del av trädet. Ett bra exempel är just vidareförädlingen av Södras tallolja i SunPines bioraffinaderi. Andra exempel är Södras tillverkning av biometanol, vår satsning på korslimmat trä och återvinning av textil med vår process OnceMore®. Men vi nöjer oss inte med bara det…

David: Exakt! Målet är att öka produktionsvolymen genom fortsatt expansion, och vara en stark pådrivande faktor i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Då tallolja är en mångsidig råvara forskar vi ständigt för att hitta andra användningsområden och utveckla nya produkter tillsammans med våra ägare och kunder. Därigenom kan SunPine bidra till att göra världen ännu lite bättre – inom en nära framtid.

Kommer ni att stöta på utmaningar?

David: Absolut, det gör man alltid. Världen efterfrågar mer gröna produkter än vad vi har idag, och eftersom efterfrågan är stor kan det uppstå brist på själva råvaran. Det politiska klimatet är också en faktor. Vi behöver en politisk stabilitet med bred samsyn om hur man ska uppnå klimatnytta på lång sikt.  

Catrin: Instämmer! Det behövs långsiktiga politiska spelregler som gör att näringslivet vågar satsa på nya obeprövade teknologier som kan bidra till stor klimatnytta. Hållbar ökad tillväxt och vidareförädling av biomassa är grunden för en växande bioekonomi. Sverige har väldigt fina förutsättningar att bli ledande inom ett flertal områden där vår bransch verkligen kan göra skillnad.

Hur kommer det lyckade samarbetet att fortsätta utvecklas? 

Catrin: Vi på Södra vill fortsätta att bidra med vår kompetens och vårt engagemang. Innovationsförmågan är avgörande för att skapa nya affärsmöjligheter och man får aldrig sitta still, utan hela tiden vara nyfiken. I utvecklingen av SunPine – från startup till storskalig produktion – har stödet, långsiktigheten och engagemanget från oss ägare varit oerhört viktigt för att kunna ge SunPine rätt förutsättningar för att lyckas. Det är även så vi ser på framtida processer tillsammans. 

David: Att en av våra ägare, som är världsledande inom tillverkning av pappersmassa, har samma filosofi om ett hållbart samhälle som vi, gör att vi tillsammans kan hjälpas åt att utvecklas och nyttja hela trädet – från rot till topp – på bästa sätt. I framtiden ser vi att det kommer finnas ännu fler möjligheter till samarbete inom innovation.

David Öquist, VD på SunPine.

Catrin Gustavsson, chef för Innovation och Nya affärer på Södra och styrelseordförande på SunPine.