January 16, 2023

Pressmeddelande

SunPine bryter ny mark – extraherar Alfa Pinen från restprodukter

SunPine är stolta över att ligga i framkant när det kommer till innovativt användande av restprodukter. Nu tar de tillvara på restprodukter i ytterligare ett steg med en ny process för att utvinna Alfa Pinen ur tallolja.

– Vi är otroligt stolta över att vara världsunika med den här tekniken som gör att vi får ännu mindre spill i vår produktion, säger Valeri Naydenov, R&D manager på SunPine.

En unik patenterad process

Alfa Pinen (α-Pinene) är en värdefull kemisk förening som används i allt från aromer och kosmetika, till mjukmedel och rengöringsmedel. Typiskt sett framställs syntetiska varianter av produkten eller så extraheras den direkt från tallar genom en arbetskrävande process som är påfrestande för miljön.

SunPines nya och patenterade process möjliggör extraktion av Alfa Pinen från tallolja (en restprodukt från massabruken) på ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt. Processen gör helt enkelt att ännu mer av restprodukten kan nyttjas.

– Det här genombrottet gör inte bara råvaran ännu mer värdefull, det möjliggör också produktion av mer hållbara och naturliga produkter. Det är en win-win för alla, säger Valeri Naydenov.

Positiva hälsofördelar

Utöver tidigare nämnda vardagsprodukter används Alfa Pinen för att framställa kamfer och bredspektrumantibiotika. Studier visar dessutom att Alfa Pinen har många positiva hälsofördelar i allt från att lindra magsår till att bromsa cancertillväxt. Det kan till och med förbättra korttidsminnet.

– Det är en väldigt populär och intressant produkt, och vi är oerhört spända på att kunna erbjuda ett hållbart och naturligt alternativ till de som använder sig av Alfa Pinen idag, säger Valerie Naydenov.

SunPine planerar att lansera sin Alfa Pinen på marknaden under 2023, och förväntar sig hög efterfrågan från en mängd olika branscher. Sammanlagt räknar de med att kunna producera 1 000–1 300 ton Alfa Pinen per år.