Sunpine Stäng

SunPines Hållbarhetspris till Lindbäcks Group

Pressmeddelande |2018-11-10

Lindbäcks Group vinner SunPines Hållbarhetspris.
De vinner priset för sin helhetssyn på hållbarhet och sitt fokus på jämställdhet i en traditionellt manlig bransch.
– Att man lyckats gå från 6 procent kvinnor till 20 procent är ett sjumilakliv, konstaterar juryns ordförande och SunPines vd Magnus Edin.

Lindbäcks Group har etablerat ett hållbart förhållningssätt i hela sin verksamhet. Lindbäcks bygger i trä då det är det enda förnybara byggnadsmaterialet. Genom att öka andelen trä i byggande blir byggindustrin mer klimatsmart. Ett flerfamiljshus i trä̈ släpper ut 50 procent mindre koldioxid under den totala livscykeln än ett hus med betongstomme.Med en rationell och effektiviserad byggprocess i fabrikerna minimeras också spill och slöseri av material och energi. Dessutom är nya fabriken självförsörjande på solenergi och fjärrvärme.

När så Lindbäcks nya fabrik på Haraholmen skulle bemannas var det också självklart att bryta mot branschens förhärskande manliga struktur och rekrytera mer jämställt. Resultatet blev 20 procent kvinnor, innan var andelen kvinnor 6 procent på Lindbäcks första fabrik.

Magnus Edin, vd på SunPine och juryns ordförande:
– Det är ett sjumilakliv att gå från 6 procent till 20 procent, ett jättekliv mot regeringens mål för branschen på 25 procent kvinnor till 2030. Det är konkret och inspirerande. Värt att prisa.

Varför vinner Lindbäcks Group och inte Lindbäcks Bygg?
Att begränsa priset till Lindbäcks Bygg hade varit att blunda för helheten. Lindbäcks Group är mer än bara ett byggföretag. Hållbarhet är att se till helheten och det gör verkligen Lindbäcks-koncernen. Man har ett positivt engagemang i samhället i stort, menar Edin och fortsätter:
I motiveringen lyfter vi deras förändringsarbete där man fokuserat på just jämställdhet i rekryteringen… ”Det är svårt att förändra. Att bryta mot så väl strukturer som kulturer. Men… bygger man hållbart från grunden når man vinnande resultat” säger vi där. Och de har verkligen lyckats med jämställdhetsarbetet.

Linda Rosén, vd Lindbäcks Group är glad över priset:
Det känns extra bra att det här priset går till hela Lindbäcks, till alla oss som jobbar i företaget. Och att vi får det just för vårat hållbarhetsarbete, då hållbarhet är en grundläggande värdering för oss. Det känns verkligen roligt att vårt arbete uppmärksammas på det viset. Tack!

För Magnus Edin är initiativet att dela ut Hållbarhetspriset ett viktigt beslut:
–För SunPine är hållbarhet en del av vårat DNA. Vi strävar själva för att på alla sätt vi kan vara hållbara och leverera hållbara produkter. Med det här priset vill vi lyfta fram andra, företag här i regionen som inspirerar och agerar förebilder inom just hållbarhet. Och med hållbarhet så menar vi begreppets hela betydelse, naturligtvis klimatsmarta lösningar som värnar vår miljö, men också social hållbarhet och god långsiktig ekonomi. För oss är jämställdhet en viktig del av detta, därför har vi valt det som årets tema.

Fredagen den 9 november delades så Hållbarhetspriset ut för första gången på galan Näringslivets dag på Pite havsbad, vinnaren Lindbäcks Group mottog då bland annat en specialdesignad glasskål från Linda Isaksson, Heta Hyttan i Piteå.
–Hon har gjort en helt unik glasskål där hon blåser in vår talldiesel och harts i själva glaset. Vi vågar påstå att den dels är lokalproducerad och dels unik i sitt slag, säger Edin.

Övriga två nominerade som får hedersdiplom:

SCA Wood, Munksunds sågverk, Lars Bogren
När så sågverket i Munksund skulle söka sommarvikarier bestämde man sig för att överskrida SCA:s egna mål om 30 procent kvinnliga vikarier. Man skulle nå 50 procent. Och, det lyckades man med!

Piteå Science Park för Biobase, Helena Karlberg
Trots sitt teknik- och industrifokus var Biobase ovanligt jämställd. 39 procent av deltagarna var kvinnor, 39 procent av talarna likaså. Piteå Science Park lyckades med det lika svåra som självklara, att leverera kvalitet och jämställdhet

Högupplöst bild: