Sunpine Stäng

SunPine väljer Pöyry för bygget av en ny fabrik

Pressmeddelande |2018-08-15

I april kom beskedet att SunPine investerar 250 miljoner kronor i en ny fabrik. Som samarbetspartner har nu valet fallit på Pöyry.
– Vi är mycket nöjda med att tillsammans med Pöyry ta nästa steg i vår utveckling, säger Magnus Edin, vd för SunPine.

Den nya fabriken planeras att tas i bruk 2020 och kommer att byggas på SunPines fabriksområde på Haraholmen i Piteå. Huvudfokus med investeringen är att öka kapaciteten på produktionen av talldiesel med 50 procent. Och nu står det klart det blir Pöyry som går in som samarbetspartner under projektet.

– Vi går en intressant framtid till mötes. Nu kan vi, tillsammans med Pöyry, realisera SunPines planerade bioraffinaderi. Pöyry kommer att komplettera oss som partner i detta arbete och vi ser fram emot ett intressant och givande projekt, säger Ulrika Hagman, projektledare för investeringar på SunPine.

– Med ökad kapacitet kan vi ytterligare befästa SunPines position som ett världsledande, hållbart bioraffinaderi med gröna produkter, konstaterar Magnus Edin, vd, SunPine.

Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsbolag som jobbar inom energi, infrastruktur och industri. Deras uppdrag för SunPine omfattar bland annat projektledning, upphandling och byggnation.

– Pöyry är stolta över att kunna bidra till investeringen i den gröna ekonomin. Vårt långa samarbete med SunPine och djupa kunskap om biobaserade lösningar kommer att leda till framgång för detta projekt. Vår starka säkerhetsprestanda säkerställer att genomförandet av andra linjen kan ske när den första linjen är i produktion. Det här uppdraget stärker ytterligare Pöyrys position som global leverantör av biobaserade lösningar, säger Jonny Stridh, vd Industry Business Group, Pöyry Sweden.

Högupplöst bild:

Jonny Stridh, vd Pöyry, skålar in avtalet med SunPines projektledare för investeringar Ulrika Hagman och vd Magnus Edin.

För mer information:
Magnus Edin, vd, SunPine: 070-320 24 69
Jonny Stridh, vd, Pöyry Sweden AB: 070-583 43 51

Om SunPine:
SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine tillverkar 100 miljoner liter talldiesel per år som reducerar 250 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 157 672 dieselbilar. SunPine omsätter 1,2 miljarder SEK. SunPine ägs av Kiram, Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.

Om Pöyry:
Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag. Vi erbjuder smarta lösningar inom kraftproduktion, transmission & distribution, skogsindustri, kemi & bioraffinering, gruv & metall, infrastruktur, vatten och miljö. Tillsammans levererar vi smarta lösningar och arbetar med de senaste digitala innovationerna. Pöyrys nettoomsättning 2017 uppgick till 522 miljoner euro. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors. Cirka 5500 experter. 40 länder. 115 kontor.
I 2018 är Pöyry stolt över att fira sitt 60-årsjubileum, tillsammans med medarbetare, kunder och partners.