Sunpine Stäng

Sunpine utsedd till årets tillväxtföretag

Pressmeddelande |2015-11-23

SunPine har utsetts till Årets tillväxtföretag i Piteå 2015. Juryn bestod av kontorscheferna vid Handelsbanken, Nordea och Sparbanken Nord. Utnämningen motiveras med att SunPine sedan produktionsstarten 2010 har gått från att vara ett nystartat bolag till att bli ett av Piteås omsättningsmässigt största bolag.

I motiveringen står: Omsättningsökningen gick från 0 till 1,1 miljarder kronor, vilket är mycket imponerande, särskilt med tanke på att bolaget verkar i en teknisk komplex bransch med världsunika processer. Företaget visar positivt resultat sedan 2013 och har idag drygt 40 anställda och sysselsätter minst lika många från andra företag.

– SunPine har haft en stark och positiv utveckling. Med grunden i ett hållbart skogsbruk har ett miljardföretag växt fram. 2009 fanns företaget enbart på ritningar och 2013 uppnåddes den tänkta produktionskapaciteten, samtidigt som företaget blev lönsamt. 2015 är SunPine lönsamt för tredje året i rad, tillverkar 2 procent av den diesel som konsumeras i Sverige, 100 000 kubikmeter, eller 100 miljoner liter talldiesel, säger Magnus Edin, vd för SunPine.

SunPine tillverkar varje år ca 100 000 m3 talldiesel som ingår som råvara i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine bidrar därmed till att minska utsläppen i Sverige av koldioxid med ca 250 000 ton per år. Sveriges regering och riksdag har slagit fast som mål att Sverige ska vara fossilfritt 2050. Ett delmål är en fossiloberoende fordonsflotta redan 2030 och SunPines verksamhet ger därmed ett väsentligt bidrag till de politiska målen om grön omställning. Företaget är ett mycket bra exempel på att Sverige kan utveckla ny grön teknik och skapa nya gröna jobb.

——————————————————————————————

SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en biprodukt från pappers- och massatillverkning och ett hållbart skogsbruk. Talldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine ägs av Kiram, Preem, Sveaskog, Lawter och Södra.

 

 

För mer information, kontakta:

Magnus Edin, VD SunPine AB

0703 – 20 24 69

magnus.edin@sunpine.se