Sunpine Stäng

SunPine och Lawter expanderar

Pressmeddelande |2014-07-15

SunPine har ingått ett avtal med det internationella kemikalieföretaget Lawter, vilket innebär betydande investeringar i SunPines anläggning i Piteå. Med början under hösten 2015 kommer SunPine att leverera kolofonium till Lawters fabrik i Kallo, Belgien. Samtidigt kommer Lawter att bli ny delägare i SunPine.

”Vi är mycket nöjda med vårt avtal med Lawter, som ger oss en ytterligare sträng på vår lyra och även 10 nya tjänster på vår anläggning i Haraholmen i Piteå. Tillverkningen av en ny produkt – kolofonium – ger oss en ytterligare fördel och gör oss mindre beroende av olika politiska beslut. Nu uppgraderar vi anläggningen och tar nästa steg i vår utveckling till ett fullskaligt bioraffinaderi”, säger Magnus Edin, VD för SunPine.

Under de senaste 18 månaderna har en grupp ingenjörer från SunPine och Lawter arbetat med att utforma och ta fram en produktionsanläggning för kolofonium. En testserie har genomförts för att kontrollera konceptet och projektplaneringen börjar direkt.

Så snart produktionsanläggningen är klar under hösten 2015, kommer SunPine att ha tre olika produkter i sitt sortiment – råtalloljediesel, som används som råvara i dieselbränslen; kolofonium, som utgör råvara för tillverkningsprodukter som tryckfärger och lim, samt bioolja, en energiråvara som används inom pappersindustrin.

”VI är mycket nöjda med att få projektet på fötter efter över två års förberedelser och vi ser fram emot att få våra första leveranser av kolofonium nästa höst. Avtalet betyder att vi säkrar tillgången till större kvantiteter av en viktig råvara under lång tid och att vi befäster vår position som en tillförlitlig leverantör av förnybara råvaror av hög kvalitet”, säger Nob Makino, koncernchef på Lawter.

———————————————————————-
För mer information kontakta: Magnus Edin, VD, SunPine, +46 70 320 24 69
Sven Wird, styrelseordförande, SunPine, +46 70 571 60 59

Jeroen Trisscheijn, vice VD, Lawter, +31 653 217 096
Maurits van den Berg, strategichef, Lawter +31 653 685 398

SunPine är världsledande inom tillverkningen av andra generationens biobränslen. Råvaran är en restprodukt från pappersmasse- och papperstillverkning. Råtalloljediesel från SunPine används som råvara vid produktionen av Preems Evolution Diesel. SunPine ägs av Kiram, Preem, Sveaskog och Södra. 

Lawter, som är en del av Harima Chemicals Group, är ett företag som har en stark position inom området kemiska produkter extraherade från råtallolja. Lawter betjänar kunder som tillverkar tryckfärger lim, aromatiska kemikalier och syntetiskt gummi.