Sunpine Stäng

SunPine inviger hartsproduktion

Pressmeddelande |2016-06-13

Idag, den 13 juni, inviger SunPine produktion av harts. Invigningen markerar slutet av ett projekt som pågått i mer än två år. SunPine har investerat 200 miljoner kronor i att uppgradera sitt raffinaderi i Piteå och har nu kapacitet att tillverka 24.000 ton harts per år. Satsningen offentliggjordes 2014 när det internationella kemiföretaget Lawter, ett helägt dotterbolag till Japanska Harima Chemicals, och SunPine träffade ett avtal som gjorde det möjligt att starta tillverkning av harts. I samband med att avtalet blev klart gick Lawter in som delägare i SunPine.

– Vi är mycket nöjda med att vi nu fått den nya anläggningen att fungera. Efter en uppstartsfas på ett halvår uppfyller anläggningen idag allt vad vi kan förvänta oss. Nu kan vi leverera harts av hög kvalitet till vår kund och delägare Lawter. Idag kan vi med stolthet säga att vår anläggning på Haraholmen utanför Piteå är ett fullskaligt bioraffinaderi. Investeringen har dessutom resulterat i 15 nya arbetstillfällen, säger Magnus Edin, VD för SunPine AB.

– Det är av avgörande betydelse för Lawter och vår verksamhet i Europa att vi har en pålitlig leverantör av harts i flytande form. När projektet nu är klart kan vi säkra stora volymer av en för oss mycket viktig råvara. Det är också viktigt för vårt bolag som arbetar målmedvetet med förnybara resurser och en hållbar utveckling , säger Ichiro Taniaka, koncernchef för Lawter.

SunPine i Piteå är världsledande vad gäller tillverkning av andra generationens biodrivmedel. Företaget är ett mycket bra exempel på att Sverige kan utveckla ny grön teknik och skapa nya gröna jobb. SunPine har en årlig kapacitet att tillverka 100 miljoner liter råtalldiesel och under 2016 når vi gränsen 500 miljoner liter råtalldiesel sedan produktionen startade. Totalt har SunPine bidragit till en minskning av koldioxidutsläppen i Sverige med 1,5 miljoner ton koldioxid. Bolaget fortsätter att ge väsentliga bidrag till Sveriges mål att ha en fossil-oberoende fordonsflotta 2030.

SunPine har idag fyra produkter

–  Råtalldiesel som används som tillsats i grön diesel
–  Harts som är en råvara för tillverkning av t.ex. tryckfärger och lim
–  Terpentin som bl.a. används inom parfymindustrin
–  Grön eldningsolja som används som energiråvara i pappersindustrin.

– Vår råvara – tallolja – är en restprodukt från den svenska skogsindustrin och det hållbara svenska skogsbruket. Den nordiska skogsindustrin och deras investeringar i ökad kapacitet medför tillgång till råvara som möjliggör såväl ökade volymer som nya produkter som har tallolja som råvara, avslutar Magnus Edin, VD för SunPine.
./.
För mer information, kontakta: Magnus Edin, VD SunPine AB, +46 70 320 24 69
magnus.edin@sunpine.se
Gustav Tibblin, Styrelseordförande SunPine AB +46 70 573 49 85
gustav.tibblin@sunpine.se
Mikio Katayama, Director Global Business Development, Lawter Inc. +1-312-662-5731
mikio.katayama@lawter.com

www.sunpine.se

Fakta
Kapacitet 180.000 ton Tallolja
Råtalldiesel 100.000 m3 (motsvarar 100 miljoner liter)
Grön Eldningsolja 50.000 ton
Terpentin 2.000 ton
Harts 24.000 ton
Antal sysselsatta ca 100 personer – 46 anställda och 56 anställda hos underleverantörer och samarbetspartners.
Omsättning ca 1 miljard kronor

Ägare: Kiram, Lawter, Preem, Sveaskog, Södra