Sunpine Stäng

SunPine investerar 2,2 miljoner för bättre närmiljö

Pressmeddelande |2018-11-15

SunPines fabriksområde har haft återkommande problem med dålig lukt.
Nu investeras 2,2 miljoner kronor för att förbättra närmiljön.
– Vi vill självklart åtgärda lukten som stör oss som jobbar här likväl som våra grannar, säger Magnus Edin, vd, SunPine.

SunPines fabrik på Haraholmen har haft problem med dålig lukt. Under året har SunPine genomfört en utredning för att hitta felkällorna och ta fram åtgärder. Nu är utredningen klar och åtgärder för 2,2 miljoner kronor beslutade.

Magnus Edin, vd, SunPine:
– Vi åtgärdar det vi nu identifierat, men vi kan inte veta nu att det löser allting. Vi kommer självklart att fortsätta att löpande genomföra fler åtgärder om det behövs. Men vi har självklart förhoppningen att denna investering ska göra att det blir mycket bättre.

Investeringen leder till ökad kapacitet i reningsanläggningen med ett flertal nya utsug och tekniska lösningar som ska kapsla in eventuella gasutsläpp:
– Det är självklart beklagligt att det luktat illa, det stör naturligtvis även oss som jobbar på anläggningen. Vi kan bara beklaga detta. Vi vill så långt det är möjligt minimera störande lukt, konstaterar Edin och fortsätter:
– Vi har haft en förändrad problematik med obehaglig lukt sedan vi tog den nya anläggningen i drift i december 2015. Sedan var hela 2016 ett uppstartsår med starkt fokus på att processen och tillverkningen av harts skulle fungera. Jag är nöjd med att den utredning som startades redan första kvartalet 2018 nu har lyckats identifiera ett antal konkreta områden där vi nu kan vidta åtgärder.
– Det som kan vara svårt att förstå är att det som luktar inte kommer ur vår skorsten. Där kommer det ut vattenånga. Det svåra är faktiskt att hitta och identifiera gasläckage i en så omfattande anläggning som vår, konstaterar Edin.

Investeringarna på två miljoner går bland annat till att:

Högupplösta bilder:

 


Magnus Edin | 
CEO
direct: +46 (0)911 23 28 10 | mobile: +46 (0)70 320 24 69
magnus.edin@sunpine.se