Sunpine Stäng

Nytt forskningsprojekt satsar på gröna drivmedel

Pressmeddelande |2014-07-02

Luleå tekniska universitet kommer i samarbete med SunPine AB att undersöka möjligheten att producera grön diesel med hjälp av speciella jästsvampar. Detta för att bredda råvarutillförseln till produktionen av grön diesel. De flesta är i dag medvetna om att vi måste hitta ersättningar till råoljan och naturgasen för att även i fortsättningen kunna producera bränsle och andra produkter som baseras på dessa ändliga råvaror. Vi kan i Sverige minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror genom att effektivisera användningen av skogsråvaran och andra biomassor.

– Genom att utveckla en plattform som möjliggör kostnadseffektiv produktion av jästproducerad olja som råvara till grön diesel och värdefulla biprodukter hoppas vi kunna möta ökad
efterfråga på den begränsade talloljan, säger projektledaren Robert Nilsson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Projektet finansieras av länsstyrelsen och har beviljats 2 Mkr för att under ett och ett halvt år bedriva forskningen.