Sunpine Stäng

Vår kultur

Välkommen till ett världsledande hållbart bioraffinaderi.
Vi kan också faktiskt konstatera att vi är en verklig världsförbättrare som levererar konkret klimatnytta.
Varje dag. Varje timma.
Vår talldiesel reducerar nära 90 procent CO2 jämfört med vanlig diesel. Via Preem når den kunderna som Evolution Diesel. Världens enda Svanen-märkta diesel.
Det gör att vi totalt sett levererar en så stor klimatnytta att vi överkompenserar vår egen belastning många gånger om.
Och allt detta är baserat på en egen patentskyddad innovation. Det är vi stolta över. Stolta över att vara världsförbättrare.

Vision

SunPine skall från ett hållbart skogsbruk utvinna förnyelsebara produkter för framtidens samhälle.

Affärsidé

SunPines process och medarbetare ska vara bäst på att tillvarata trädens essentiella komponenter för tillverkning av förnyelsebara produkter.

Värderingar

H – Hållbarhet

E – Engagemang

R – Respekt