Sunpine Stäng

Vår kultur

Vision

SunPine skall från ett hållbart skogsbruk utvinna förnyelsebara produkter för framtidens samhälle.

Affärsidé

SunPines process och medarbetare ska vara bäst på att tillvarata trädens essentiella komponenter för tillverkning av förnyelsebara produkter.

Värderingar

H – Hållbarhet

E – Engagemang

T – Trygghet

och

R – Respekt

T  – Tydlighet

D – Dynamisk