Sunpine Stäng

Vinnaren av Hållbarhetspriset 2020

Stort grattis till vinnaren

Böle Garveri & Sandlund/Hossein är vinnaren av SunPines Hållbarhetspris 2020.  Böle Garveri fokuserar på att skapa hållbara produkter med en naturlig process som nästan inte genererar några utsläpp till luft eller vatten. Sandlund/Hossain drivs med en vision om att visa att det är lönsamt att ta ansvar, på en plats där det behövs allra mest.  Tillverkningen sker med stor kunskap och tradition av produkter som ska hålla länge och med stor stolthet och omsorg om människorna vi jobbar med och planeten vi bor på.

Läs mer på:

SandlundHossein

Böle Garveri

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.