Sunpine Stäng

Tyvärr tar vi inga besök

Med anledning av Corona-virusets spridning har vi infört besöksförbud.
– Det är tråkigt att säga ”nej” till alla som vill besöka vår anläggning, men vi måste anpassa oss till den situation som råder just nu, säger Peter Drugge, tf VD, SunPine.

Från och med nu fram till den 30 april råder besöksförbud på SunPines anläggning på Haraholmen i Piteå. Det innebär att olika typer av technical visits tyvärr inte kan äga rum.

Peter Drugge, tf vd, SunPine:
– Det är givetvis tråkigt att vi inte kan ta emot besök till vårt världsledande bioraffinaderi. Men vi måste precis som alla andra utgå från rådande situation och vidta de åtgärder vi behöver för att säkra vår verksamhet.
– Så fort som situationen förändras ska vi självklart fortsätta att vara så tillmötesgående som vi bara kan med att ta emot besök och berätta om vår verksamhet. Jag hoppas att alla har förståelse för detta och beklagar att vi tvingas till detta.

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.