Sunpine Stäng

Tillfälliga olägenheter vid underhållsstopp på SunPine

Under perioden 12-21 September 2014 utförs underhållsarbeten på SunPines anläggning på Haraholmen i Piteå för tillverkning av miljövänlig diesel.

I och med detta kan störningar i form av lukt eller buller uppkomma och för detta ber vi om överseende.

Vid behov av kontakt, vänligen ring Tommy Vallmark  072-566 74 92

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.