Sunpine Stäng

SunPine på LARV 2018

Under onsdagen den 24 januari anordnades arbetsmarknadsdagen LARV på Luleå Tekniska Universitet igen, och SunPine fanns givetvis på plats även i år! I år hoppas vi på att hitta någon student som vill engagera sig i ett exjobb hos SunPine.

Vi värderar högt att ha ett universitet i regionen som tillför den kompetens som SunPine är beroende av, och vi värnar om att det fortsätter att vara så. Samtidigt tror vi att en student genom exjobb kan bidra till ytterligare utveckling i verksamheten, och nu när vi har en tillräckligt inarbetad organisation vågar vi oss på att erbjuda handledning inom ramen för ett passande exjobb, säger Jenny Sundén HR-chef.

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.