Sunpine Stäng

SunPine på hemvändardag på Fotografiska museet

Inbjudan

Den 24 september var SunPine representerat på en s.k. hemvändardag som anordnades av Luleåregionen på Fotografiska museet i Stockholm. Dagen syftade till att visa både hemvändarsugna norrbottningar och norrut-vändande sörlänningar vad som händer i Luleåregionen idag och vilken arbetsmarknad som väntar. SunPine som under de senaste tre åren fördubblat sin personalstyrka, har fortsatt stort rekryteringsbehov och tog tillfället i akt att fästa uppmärksamheten på aktuella och kommande rekryteringar. Med stort flöde av intresserade i lokalen, minglades det framgångsrikt och många intressanta möten ägde rum som förhoppningsvis kan bära frukt i framtiden. För mer information om lediga tjänster på SunPine, klicka här.

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.