Sunpine Stäng

SunPine om hållbarhet i Dagens Industri

I Dagens Industri den 3 juli kunde man läsa följande om SunPine:

— Vi har mycket att vara glada över. Vi har en produktionsanläggning
på Haraholmen utanför Piteå som nu är intrimmad och fungerar bra. Vi
har nyligen presenterat en mycket stor investering som ger oss ytterligare en
produkt – harts – och vi har dessutom fått det internationella kemiföretaget
Lawter som ny delägare, säger Magnus Edin, VD för Sunpine.
SunPine i Piteå är ett bra exempel på att man i Sverige kan utveckla
ny grön teknik och skapa nya arbetstillfällen. Bolaget startade
2006 och sysselsätter idag direkt och indirekt uppemot 100
personer. På rekordtid byggdes anläggningen som idag producerar
ca100.000 m3 råtalldiesel per år. Det motsvarar två procent
av Sveriges årliga förbrukning av diesel och ger en minskning av
koldioxidutsläppen i Sverige med ca 250.000 ton per år.
Fördelarna med talldiesel är uppenbara. Råvaran kommer
huvudsakligen från den svenska skogen och det hållbara svenska
skogsbruket. Om man ser till hela kretsloppet så bidrar talldiesel
till synnerligen låga utsläpp av växthusgaser. Eftersom talldiesel
framställs av biprodukter från massaindustrin konkurrerar tillverkningen
heller inte med produktion av livsmedel vilket gäller
många andra typer av biodrivmedel som har raps, sockerrör,
spannmål eller soja som råvara. SunPine är världsledande vad
gäller tillverkning av andra generationens biodrivmedel.
I maj kom så nyheten att SunPine och det internationella
kemiföretaget Lawter ska bygga ut bioraffinaderiet i Piteå för
att producera harts. Avtalet gör att Lawter under lång tid säkerställer
tillgång till en viktig förnybar råvara samtidigt som
Lawter blir ny delägare i SunPine.
— Vi är mycket glada över avtalet med Lawter som ger oss ytterligare ett
ben att stå på och dessutom 10 nya arbetstillfällen vid vår anläggning på
Haraholmen i Piteå. Det är också en styrka att tillverkningen av den nya
produkten – harts – gör oss mindre beroende av olika typer av politiska
beslut. Vi har hela tiden haft ambitionen att ta fram produkter som har
råtallolja som råvara. Det finns tillämpningar inom kemi, livsmedel,
hygien och skönhetsprodukter där tallolja kan användas. Därför är investeringen
i hartstillverkning ett mycket viktigt steg i vår utveckling, säger
Magnus Edin, VD för SunPine.
När den nya produktionsanläggningen står klar, hösten 2015,
kommer SunPine att ha tre olika produkter – råtalldiesel som
används som tillsats i dieseldrivmedel, harts som är en råvara
för tillverkning av t.ex. tryckfärger och lim, och bio-olja som
används som energiråvara i pappersindustrin.
SunPines ägare – Sveaskog, Södra, Preem och Kiram – har
investerat ca 350 miljoner kronor i bioraffinaderiet i Piteå och är
nöjda med utvecklingen. Den nya delägaren, Lawter investerar
ett betydande belopp i anläggningen för tillverkning av harts.
— Vår plan är att under 2014 nå så god lönsamhet att ägarna ska kunna
få avkastning på sitt insatta kapital. Samtidigt är det viktigt att kontinuerligt
kunna optimera produktionen av råtalldiesel. Ökad användning
av talldiesel är bra för företaget, våra anställda och det är ett nationellt
intresse eftersom vår verksamhet bidrar till målet att ha en fossilfri fordonsflotta
2030. Talldiesel är långt ifrån enda lösningen men den finns
idag och kräver inte att fordonsindustrin utvecklar nya motorer, säger
Magnus Edin.
Gröna bränslen är idag befriade från energi- och koldioxidskatt.
Skattefördelarna är avgörande för SunPines verksamhet.
Regeringen drog tidigare i år tillbaka ett förslag som tvingar
drivmedelsbolagen att blanda in 3,5 procent av andra generationens
biodrivmedel i sina bränslen.
— Vår förhoppning är att regeringen kommer tillbaka med ett mer ambitiöst
förslag som tar sin utgångspunkt i den faktiska klimateffekten och belönar
de aktörer som vill blanda in mer än 3,5 procent, avslutar Magnus Edin.
Hållbar framtid
för SunPine
Solen skiner över företaget SunPine i Piteå. Och det är inte bara närheten till solsäkra Pite Havsbad –
Norrlands Riviera – som gör att optimismen frodas. SunPine förädlar en förnybar råvara som kommer
från den svenska skogsindustrin och bidrar aktivt till att minska utsläppen av växthusgaser och därmed
till en hållbar utveckling.
sunpine.se.dev— Vi har mycket att vara glada över. Vi har en produktionsanläggning
på Haraholmen utanför Piteå som nu är intrimmad och fungerar bra. Vi
har nyligen presenterat en mycket stor investering som ger oss ytterligare en
produkt – harts – och vi har dessutom fått det internationella kemiföretaget
Lawter som ny delägare, säger Magnus Edin, VD för Sunpine.
SunPine i Piteå är ett bra exempel på att man i Sverige kan utveckla
ny grön teknik och skapa nya arbetstillfällen. Bolaget startade
2006 och sysselsätter idag direkt och indirekt uppemot 100
personer. På rekordtid byggdes anläggningen som idag producerar
ca100.000 m3 råtalldiesel per år. Det motsvarar två procent
av Sveriges årliga förbrukning av diesel och ger en minskning av
koldioxidutsläppen i Sverige med ca 250.000 ton per år.
Fördelarna med talldiesel är uppenbara. Råvaran kommer
huvudsakligen från den svenska skogen och det hållbara svenska
skogsbruket. Om man ser till hela kretsloppet så bidrar talldiesel
till synnerligen låga utsläpp av växthusgaser. Eftersom talldiesel
framställs av biprodukter från massaindustrin konkurrerar tillverkningen
heller inte med produktion av livsmedel vilket gäller
många andra typer av biodrivmedel som har raps, sockerrör,
spannmål eller soja som råvara. SunPine är världsledande vad
gäller tillverkning av andra generationens biodrivmedel.
I maj kom så nyheten att SunPine och det internationella
kemiföretaget Lawter ska bygga ut bioraffinaderiet i Piteå för
att producera harts. Avtalet gör att Lawter under lång tid säkerställer
tillgång till en viktig förnybar råvara samtidigt som
Lawter blir ny delägare i SunPine.
— Vi är mycket glada över avtalet med Lawter som ger oss ytterligare ett
ben att stå på och dessutom 10 nya arbetstillfällen vid vår anläggning på
Haraholmen i Piteå. Det är också en styrka att tillverkningen av den nya
produkten – harts – gör oss mindre beroende av olika typer av politiska
beslut. Vi har hela tiden haft ambitionen att ta fram produkter som har
råtallolja som råvara. Det finns tillämpningar inom kemi, livsmedel,
hygien och skönhetsprodukter där tallolja kan användas. Därför är investeringen
i hartstillverkning ett mycket viktigt steg i vår utveckling, säger
Magnus Edin, VD för SunPine.
När den nya produktionsanläggningen står klar, hösten 2015,
kommer SunPine att ha tre olika produkter – råtalldiesel som
används som tillsats i dieseldrivmedel, harts som är en råvara
för tillverkning av t.ex. tryckfärger och lim, och bio-olja som
används som energiråvara i pappersindustrin.
SunPines ägare – Sveaskog, Södra, Preem och Kiram – har
investerat ca 350 miljoner kronor i bioraffinaderiet i Piteå och är
nöjda med utvecklingen. Den nya delägaren, Lawter investerar
ett betydande belopp i anläggningen för tillverkning av harts.
— Vår plan är att under 2014 nå så god lönsamhet att ägarna ska kunna
få avkastning på sitt insatta kapital. Samtidigt är det viktigt att kontinuerligt
kunna optimera produktionen av råtalldiesel. Ökad användning
av talldiesel är bra för företaget, våra anställda och det är ett nationellt
intresse eftersom vår verksamhet bidrar till målet att ha en fossilfri fordonsflotta
2030. Talldiesel är långt ifrån enda lösningen men den finns
idag och kräver inte att fordonsindustrin utvecklar nya motorer, säger
Magnus Edin.
Gröna bränslen är idag befriade från energi- och koldioxidskatt.
Skattefördelarna är avgörande för SunPines verksamhet.
Regeringen drog tidigare i år tillbaka ett förslag som tvingar
drivmedelsbolagen att blanda in 3,5 procent av andra generationens
biodrivmedel i sina bränslen.
— Vår förhoppning är att regeringen kommer tillbaka med ett mer ambitiöst
förslag som tar sin utgångspunkt i den faktiska klimateffekten och belönar
de aktörer som vill blanda in mer än 3,5 procent, avslutar Magnus Edin.
Hållbar framtid
för SunPine
Solen skiner över företaget SunPine i Piteå. Och det är inte bara närheten till solsäkra Pite Havsbad –
Norrlands Riviera – som gör att optimismen frodas. SunPine förädlar en förnybar råvara som kommer
från den svenska skogsindustrin och bidrar aktivt till att minska utsläppen av växthusgaser och därmed
till en hållbar utveckling.
sunpine.se.dev

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.