Sunpine Stäng

SunPine mottog Mångfaldsdiplom

Piteå kommun tilldelar SunPine sin Mångfaldsdiplomering.
Ulrika Hagman, projektledare, och Magnus Edin, vd, tog stolt emot diplomet.
Det känns bra att vårt arbete uppmärksammas, säger Ulrika Hagman.

I samband med näringslivsfrukosten den 15 mars på Acusticum i Piteå diplomerades SunPine av Piteå kommun för sitt arbete med mångfald.
Piteå kommun menar att företagets hållbarhetstänk sträcker sig långt utanför företagets produkter, tillverkade av restprodukter från skogsindustrin. ”De har tydligt tagit ställning och arbetar aktivt för mångfald och mänskliga rättigheter. Hållbarhet i ett brett perspektiv är en del av företagets DNA”, heter det i motiveringen.
SunPine har länge jobbat med hållbarhet på betydligt fler sätt än företagets produktion av miljövänliga drivmedel och kemikalier. Även internt och vid rekrytering är mångfald ett viktigt perspektiv.

– Det är viktigt att jobba med dessa frågor. Diplomeringen ger oss möjligheten att berätta vad vi gör och hur vi jobbar med värderingar, säger Magnus Edin, vd SunPIne.
– Vi hoppas också att det ska hjälpa oss att attrahera de människor som delar våra värderingar när vi nu ska rekrytera nya arbetskamrater inför expansionen, säger Ulrika Hagman, projektledare för nya fabriken.

Mångfaldsdiplomets motivering:
”Hålbarhet är en del av SunPines DNA. I ordets fulla bemärkelse.

Ett prioriterat område är jämställdhet. SunPine har en medveten strävan att vara en fullt ut jämställd arbetsplats. Så  adderar man även fler perspektiven som kultur, etnicitet och språk kopplat till anställdas bakgrund, vilket man upplever ger en påtaglig mångfald, på ett naturligt och inkluderande sätt.

En sponsringspolicy där SunPine enträget arbetar för att ge damidrott bättre och rimligare villkor finns. Man sponsrar medvetet ”orättvist” enbart damidrott för att balansera upp olikheterna inom idrotten bl.a. Piteå IF, Luleå Hockey Munksund SSK och Luleå basket.

På Näringslivets dag i Piteå 2018 delades Hållbarhetspriset som SunPine instiftat ut för första gången som ett inspirerande exempel.
Mångfald är en framgångsfaktor, därför är vi stolta över att kunna bidra till att Piteå kommun kan bli än bättre inom just mångfald. Vi delar helhjärtat kommunens ambitioner där.

SunPine har en hög  ambitionsnivå och kommer att fortsätta med redan aktiva projekt och engagemang.
”Mångfald är en framgångsfaktor, därför är vi stolta över att kunna bidra till att Piteå kommun kan bli än bättre inom just mångfald. Vi delar helhjärtat kommunens ambitioner där. SunPine har en hög ambitionsnivå och kommer att fortsätta med redan aktiva projekt och engagemang, konstaterar Magnus Edin, vd, SunPine.

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.