Sunpine Stäng

SunPine inviger hartsproduktionen

Måndagen den 13 juni invigdes SunPines hartsproduktion med pompa och ståt på site. Representanter från leverantörer, kunder, ägare och andra samarbetspartners deltog, så väl som SunPines egna anställda. En delägare till SunPine är Lawter som även är SunPines största kund på harts. Lawter ägs i sin tur av det internationella kemiföretaget Harima Chemicals som också var representerade på invigningen i form av Harimas CEO, mr Yoshihiro Hasegawa. På bilden ser vi mr Hasegawa, när han inviger hartsproduktionen och klipper det ceremoniella bandet.

Sunpine_invigning_12
Från vänster i bild: Robert Wikman, Yoshihiro Hasegawa, Åsa Nordmark, Hilda Carlén.

Sunpine_invigning_01Invigning av SunPines hartsproduktion.

Sunpine_invigning_02
Fredrik Hellesøy, Preem

Sunpine_invigning_08
Helena Stenberg, kommunalråd Piteå kommun

Sunpine_invigning_10
Magnus Edin, SEO SunPine

Sunpine_invigning_13
Lars Stigsson, Kiram samt Yoshihiro Hasegawa CEO Harima Chemicals

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.