Sunpine Stäng

SunPine kan bidra till ett fossilfritt Sverige till 2050

I senaste numret, 5-2015, av tidskriften Bioenergi beskrivs på sidorna 32 och 33 hur SunPine kan bidra till ett fossilfritt Sverige till 2050. Dessutom är det en artikel på sidan 37 om SunPines ombyggnationer för att exportera harts.

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.