Sunpine Stäng

SunPine i SVT Agenda den 22/11-15

Magnus_Edin_Sunpine_03

Söndagen den 22 november 2015 medverkade SunPines Vd Magnus Edin i SVTs Agenda rörande omställningen till ett fossilfritt samhälle. Magnus ser stora möjligheter för skogen som grund för framtida biobränslen om långsiktiga politiska spelregler tas fram i tid för att möjliggöra nödvändiga investeringar för detta.

Se filmklippet här.

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.