Sunpine Stäng

Socialdemokraterna besökte SunPine

När Mikael Damberg och Carin Jämtin besökte SunPine på tisdagen den 26 augusti, fick de en föredragning om SunPines verksamhet och framväxt. De uttryckte förståelse för SunPines behov av långsiktiga politiska incitament för framställning av biobränslen och presenterade i samband med detta sina vallöften rörande bl.a. detta. Här trycktes det särskilt på samverkansprogram för klimatinnovationer, miljömålsmiljard för samfinansiering av olika miljömålsinvesteringar, samt långsiktiga spelregler för produktion av biodrivmedel. – Det är roligt att politiken ser vad SunPine kan bidra med till samhället och miljön och förstår våra förutsättningar för utveckling, konstaterar Magnus Edin, VD på SunPine. På bilden syns Mikael Damberg tillsammans med produktionschef Jonas Vinblad von Walter.

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.