Sunpine Stäng

Ombyggnation

Under perioden 1 juli till 7 november 2015 utförs ombyggnationsarbeten på SunPines anläggning på Haraholmen. I och med detta kan störningar i form av lukt eller buller uppkomma och för detta ber vi om överseende.
Vid behov av kontakt, vänligen ring Eva Wuopio 070-240 80 56.

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.