Sunpine Stäng

Ny medarbetare

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att Eva Wupio sedan december 2014 är  vår nya HMS-chef. Hon kommer senast från Northland Resources där hon arbetat som miljösamordnare och hon har gedigen utbildning inom området. Välkommen Eva!

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.