Sunpine Stäng

Ny medarbetare

Markel Jonsson tillträdde som Supply Chain Manager på SunPine i mars och vi är glada att hälsa honom välkommen! Han har ett förflutet på Gestamp Automocion där han senast hade rollen som Global Key Account Manager. Vi ser att han har mycket kunskap att bidra med till SunPine, nu på andra sidan förhandlingsbordet jämfört med sin roll på Gestamp. Välkommen Markel!

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.