Sunpine Stäng

Ny medarbetare

Vi har glädjen att presentera Wanja Bergström som vårt senaste tillskott av laboratorieingenjörer på SunPine. Hon kommer senast från Domsjö Fabriker AB där hon arbetat som skiftlaborant. Välkommen Wanja!

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.