Sunpine Stäng

Nu är vi kranmärkta

Färskt, nyttigt, lokalproducerat och tillgängligt dygnet runt – kranvatten, ett miljömedvetet och ekonomiskt val.

Vi är stolta att bidra till en bättre och hållbarare miljö genom att kranmärka oss. Då vi är ett företag som har hållbarhet i fokus ser vi det som en självklarhet att bara servera kranvatten säger Veronica Isaksson, HMSQ samordnare på SunPine

Som företag har man mycket att vinna på att välja kranvatten istället för buteljerat vatten. Faktum är att buteljerat vatten kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Förpackat vatten kräver tillverkning och tunga transporter och orsakar onödiga utsläpp och avfall. Kranvatten är alltid lokalproducerat och distribueras i ledningar, vilket är mycket energisnålt. Att producera och leverera en liter förpackat vatten kräver minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen.

Tack till Josefin Sjögren, Pireva som delade ut diplom, karaff och fina blommor till oss.

Vill ert företag kranvattenmärka sig? Gå in på Kranmärkt

 

Kranmärkt togs först fram lokalt av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer att servera kranvatten istället för förpackat vatten. 

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.