Sunpine Stäng

Ministerbesök på SunPine

Den 10 november besökte Finansmarknads- och konsument­minister Per Bolund SunPine. Besöket syftade bl.a. till att skaffa inblick i hur näringslivet i Norrbotten arbetar för en fossiloberoende fordonsflotta 2030. SunPines Vd Magnus Edin förklarade gärna både miljönytta och de ekonomiska förutsättningarna för SunPines nuvarande och framtida bidrag till en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.